Lịch phát sóng phim trên kênh VTC1 ngày 25/2-2/3 - VTC News
Lịch phát sóng phim trên kênh VTC1 ngày 25/2-2/3

Lịch phát sóng phim trên kênh VTC1 ngày 25/2-2/3

Ngày 25/02/2014

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 28)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 63)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 17)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập7)

Ngày 26/02/2013

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 29)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 64)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 18)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập 8)

Ngày 27/02/2014

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 30)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 65)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 19)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập 9)

Ngày 28/2/2014

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 31)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 66)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 20)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập 10)

Ngày 01/03/2014

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 32)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 67)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 21)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập 11)

Ngày 02/03/2014

12h00: Phim Tình yêu tìm lại (tập 33)

17h00: Phim Đường về nhà (tập 68)

19h00: Phim Ỷ Thiên đồ Long ký (tập 22)

21h45: Phim hài ngắn

22h00: Phim Thợ săn thành phố ( tập 12)

Bình luận
Video đang xem nhiều