Lịch Đoi - kỳ tích của người Mường

(VTC News) - Lịch đoi còn là lịch đá, lịch Mường, đến nay lịch đoi chỉ còn đất Mường Bi và chỉ có gia đình thuộc tầng lớp thầy mo, thầy cúng vẫn giữ gìn và sử dụng.
Xem thêm tại: www.youtube.com/vnotv

VNOTV
Bình luận

Xe tải mất lái phi lên đường tàu ở Quảng Ninh 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News