Tin tức mới nhất về lao động trên 35 tuổi
Thải loại lao động trên 35 tuổi ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội

Thải loại lao động trên 35 tuổi ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội

Theo ông Lê Đình Quảng – Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động, việc doanh nghiệp thải loại lao động trên 35 tuổi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an sinh xã hội cũng như chính sách bảo hiểm xã hội.
Xem tiếp