Lần thứ 2 bị ném chai nước lên sân khấu, và đây là phản ứng của Trường Giang

Lần thứ 2 bị ném chai nước lên sân khấu, phản ứng của Trường Giang khiến khán giả cảm thấy bất ngờ.

Bình luận