Lần đầu thi tổ hợp Khoa học tự nhiên: Thí sinh có thể gian lận?

Năm nay là năm đầu tiên các thí sinh phải thi 3 môn Khoa học tự nhiên với thời gian 50 phút 1 môn và liên tục trong một buổi thi.

Bình luận