Lăm le xơi tái đàn gà, cáo bị chó nhà lùa chạy 'té khói'

(VTC News) - Cáo lăm le rình mò ngoài chuồng gà, bị chó nhà phát hiện lùa cho chạy "té khói".

 

Nguồn: Liveleak

Phong Linh

Bình luận