Lăm le xơi tái đàn gà, cáo bị chó nhà lùa chạy 'té khói'

Cáo lăm le rình mò ngoài chuồng gà, bị chó nhà phát hiện lùa cho chạy "té khói".

Bình luận