Lạ lùng trường học không tuyển học sinh là con thứ 3 trở lên trong gia đình ở Nghệ An

Trường Mầm non xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mới ra một quy định "lạ đời", đó là không tuyển học sinh là con thứ 3 trở lên trong gia đình vì cho rằng những hộ dân này vi phạm quy định kế hoạch hóa gia đình.

Bình luận