Lạ lùng nơi người dân vác quan tài nhảy múa để đám tang... vui hơn

Tại Ghana, để tang lễ vui vẻ hơn, nhiều người dân lựa chọn hình thức đưa tang kèm nhảy múa với quan tài.

Bình luận