Lá gan của người Việt 'khổ' nhất thế giới

Lá gan người Việt 'khổ' nhất thế giới, vì phải làm việc quá sức so với khả năng bình thường của mình.

Bình luận