Kỷ luật một Giám đốc trong vụ cấp phép xả thải bùn từ nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Bộ Tài nguyên Môi trường đã có công văn chỉ đạo xem xét kỉ luật với ông Hà Quốc Quân, một trong những lãnh đạo nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 trong việc nhận chìm 1 triệu m3 vật chất.

Bình luận

Vui

Ăn

Sao