Kỳ lạ ngôi trường tất cả học sinh đều viết bằng 2 tay

Tất cả 300 học sinh của trường Veena Vandini tại Ấn Độ đều viết được bằng hai tay, thậm chí nhiều em còn có thể viết bằng hai tay cùng lúc với những ngôn ngữ khác nhau.

Bình luận