Kỳ lạ gia đình ai cũng có 12 ngón tay, 12 ngón chân trở lên ở Ấn Độ

(VTC News) - Người bình thường sinh ra sẽ có đủ 10 ngón tay và 10 ngón chân, tuy nhiên, ở Ấn Độ có một gia đình rất kỳ lạ, các thành viên khi sinh ra đều có từ 12 ngón chân, 12 ngón tay trở lên.

 

VTC14

Bình luận