Kỳ lạ con đường biết 'uống nước', không lo ngập úng

Một công ty tại Mỹ đã phát minh ra loại vật liệu để làm đường đi có khả năng thẩm thấu nước qua lớp bề mặt, do đó có thể tránh được tình trạng ngập úng khi mưa lớn.

Bình luận