Tin tức mới nhất về kỳ họp thứ 4
Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12

Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá 12

Đây là sự kiện chính trị lớn tổ chức thường niên, nhằm thảo luận và thông qua các quyết sách lớn của Trung Quốc trong năm 2016 và 5 năm tới.
Xem tiếp