Kinh hãi phát hiện rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét nấp trong nắp capô

Tại Bangkok, Thái Lan, một con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét "đi lạc" vào nắp capô của một chiếc ô tô chở học sinh.

Bình luận