Kinh hãi lũ quét nuốt nhà, tài sản của người dân ở Nghệ An

Một trận lũ quét cuốn trôi nhiều ngôi nhà cùng nhiều tài sản người dân ở xã Tà Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Bình luận