Kinh hãi khoảnh khắc container lật nhào, rơi khỏi cầu vượt khi ôm cua

Khoảnh khắc container lật nhào, rơi thảm khốc khi vào khúc cua trên cầu vượt khiến người xem kinh hãi.

Bình luận