Kinh hãi khoảnh khắc container lật nhào, đè nát 2 ô tô con

Khoảnh khắc container phóng tốc độ cao, mất lái nên lật thảm khốc, đè nát 2 ô tô con ở Trung Quốc khiến người xem kinh hãi.

Bình luận