Kinh hãi khoảnh khắc cây xanh đột ngột đổ, đè lên đám đông đi đường

Khoảnh khắc cây xanh đột ngột đổ đè lên nhóm người đi bộ ở Ấn Độ khiến những người chứng kiến kinh hãi.

Bình luận