Kiến thức phụ huynh cần biết để tránh cho con mình bị xâm hại tình dục

Video do Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) thực hiện nhằm trang bị kiến thức cho các phụ huynh tránh cho con mình bị xâm hại tình dục.

Bình luận