Tin tức mới nhất về kiểm tra hành chính
Cảnh sát khu vực có được vào nhà dân kiểm tra hành chính đêm khuya?

Cảnh sát khu vực có được vào nhà dân kiểm tra hành chính đêm khuya?

Đêm khuya, cảnh sát khu vực có quyền vào nhà dân kiểm tra hành chính không, đi với ai, thủ tục kiểm tra như thế nào, pháp luật quy định ra sao?
Xem tiếp