Không thể tin được: Ngấm thuốc tránh thai của người, cá đực tự chuyển giới

Tình trạng cá đực tự chuyển giới xảy ra ở hơn 40 loài cá, nguyên nhân được cho là do nhiễm phải những chất độc chảy thẳng vào nguồn nước như thuốc tránh thai, thuốc trừ sâu, hormon trong phân gia súc...

VTC14

Bình luận