Không khí Hà Nội sáng 5/10 ô nhiễm thứ nhì thế giới: Nguyên nhân do đâu?

Chỉ số không khí ở Hà Nội sáng 5/10 nằm trong ngưỡng “rất không tốt cho sức khỏe”, đây là chỉ số ô nhiễm cao nhất đo được tại thủ đô từ trước đến nay và cao thứ 2 thế giới, chỉ sau thành phố Ar-dha-li Ba-zar của Ấn Độ.

Bình luận