Không đeo kính, người cận thị nhìn thấy gì?

Với người bị cận thị, do sự bất thường của hệ thống khúc xạ, hình ảnh của vật được hội tụ nằm trước võng mạc nên khi không đeo kính, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ.

Bình luận