Không cứu được vợ khỏi đám cháy, lính cứu hỏa gào khóc thảm thiết

Người lính cứu hỏa gào khóc thảm thiết vì không cứu được vợ khỏi đám cháy tại một nhà máy ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Bình luận