Khốn khổ trúng số độc đắc phải bỏ nhà đi lánh nạn

Gia đình trúng số độc đắc ở Bình Thuận phải đóng cửa nhà cả Tết, vào viện nằm truyền dịch để hồi phục sức khỏe vì dòng người đổ đến xin lộc quá đông.

Bình luận