Tin chấn động: Khối băng khổng lồ 1.000 tỷ tấn đang tách khỏi Nam Cực

Các nhà khoa học thuộc Đại học Swansea và cơ quan khảo sát Nam Cực ở Anh cho biết, khối băng khổng lồ nặng hơn 1.000 tỷ tấn đã bắt đầu tách khỏi Nam Cực.

Bình luận