Khoét đá Trường Sa lấy vỏ sò tai tượng trái phép

Việc khoét đá Trường Sa để lấy vỏ sò tai tượng trái phép có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa hình, môi trường biển khu vực đảo này.

Bình luận