Khẩn cấp xử lý lây nhiễm mã độc tống tiền WannaCry tại Việt Nam

Để đối phó với sự lây lan của mã độc WannaCry, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra chỉ dẫn xử lý với các cá nhân và doanh nghiệp.

Bình luận