Tin tức mới nhất về khả năng thanh toán
Lỗ gần 3.000 tỷ đồng, PVC bị Kiểm toán lo ngại khả năng thanh toán

Lỗ gần 3.000 tỷ đồng, PVC bị Kiểm toán lo ngại khả năng thanh toán

Kiểm toán viên nhấn mạnh, trong khi lỗ lũy kế hợp nhất tại ngày 31/12/2016 là khoảng 2.970 tỷ đồng thì dư nợ vay ngân hàng quá hạn của PVC lên tới 299 tỷ đồng, cùng một số vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVC trong 12 tháng tới.
Xem tiếp