Tin tức mới nhất về kêu gọi doanh nghiệp đầu tư
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào hơn 100 dự án của Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào hơn 100 dự án của Hà Nội

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu danh mục các dự án Hà Nội mong muốn thu hút đầu tư với 17 dự án theo hình thức PPP có tổng số vốn 802,7 nghìn tỷ đồng, 119 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng số vốn 303,85 nghìn tỷ đồng.
Xem tiếp