Ít người hiến, 'ngân hàng' tinh trùng khan hiếm trầm trọng

Hiện nay, nhiều “ngân hàng” tinh trùng đang lâm vào tình trạng thiếu tinh trùng, gây nhiều khó khăn với các gia đình vô sinh hiếm muộn.

Bình luận