IS tung video dọa 'máu chảy thành sông' ở Trung Quốc

Các chiến binh là người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong hàng ngũ của IS tuyên bố sẽ trở lại và khiến 'máu chảy thành sông' ở Trung Quốc.

Bình luận