Hy hữu: Ngồi tù oan 17 năm vì tên và ngoại hình giống kẻ phạm tội

Một người đàn ông tại Mỹ phải ngồi tù oan 17 năm vì có tên và ngoại hình giống thủ phạm.

Bình luận