Hút thuốc phì phèo nơi công cộng, bị nhắc nhở vẫn lên mặt thách thức

Hai nam thanh niên hút vape trong một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, liên tục nhả khói phì phèo dù đã bị nhắc nhở nhưng vẫn lên mặt thách thức.

Bình luận