Hướng dẫn khách hàng tính tiền điện theo giá mới - VTC News
Hướng dẫn khách hàng tính tiền điện theo giá mới

Hướng dẫn khách hàng tính tiền điện theo giá mới

Để có thêm thông tin cho bạn đọc về việc triển khai thực hiện giá điện 2009, chúng tôi đăng tải cách tính tiền điện đối với khách hàng sử dụng điện trong tháng thay đổi giá điện.

Từ 1/3/2009, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giá bán điện 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường có hiệu lực.

Để tính tiền cho khách hàng sử dụng điện trong tháng thay đổi giá điện, EVN yêu cầu các đơn vị điện lực căn cứ vào lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số công tơ và số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số).

Đối với khách hàng thực hiện ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, theo đó, sản lượng tính giá cũ căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ ghi chỉ số trước liền kề.

Sản lượng tính giá mới căn cứ vào chỉ số ghi được tại thời điểm bắt đầu thực hiện giá mới và chỉ số công tơ của kỳ ghi chỉ số hiện tại.

Đối với khách hàng không thực hiện việc ghi chỉ số công tơ tại thời điểm thực hiện giá mới, sản lượng điện để tính giá cũ và giá mới là:

Sản lượng điện tính giá cũ = (S : T) x Nc (kWh)

(S là sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền; T là số ngày sử dụng điện thực tế và Nc là số ngày tính giá cũ).

Sản lượng điện mới = S - sản lượng điện tính giá cũ

Ví dụ: Khách hàng mua điện phục vụ sinh hoạt, hệ số nhân của điểm đo là 1, số hộ 1; ngày 18/2/2009 chỉ số ghi được là 100; ngày 18/3/2009 chỉ số ghi được là 605 thì hóa đơn tháng 3 sẽ được tính như sau:

- Ngày ghi trên hóa đơn: Từ ngày 19/2/2009 đến 18/3/2009

- Số ngày sử dụng điện: 28

- Số ngày tháng 2/2009 theo lịch: 28

- Sản lượng điện tiêu thụ tính tiền: 605-100 =505

- Số ngày tính giá cũ: 10 ngày (từ ngày 19/2/2009 đến ngày 28/2/2009)

- Số ngày tính giá mới: 18 ngày (từ ngày 1/3/2009 đến 18/3/2009)

- Sản lượng điện tính giá cũ: 10 x (505/28) =180kWh

- Sản lượng điện tính giá mới: 505 - 180 = 325kWh

Định mức sinh hoạt bậc thang

Giá cũ: 180kWh Giá mới: 325 kWh
Mức 1 100 (10/28) = 36kWh Mức 1 50 (18/28) = 32kWh
Mức 2 50 (10/28) = 18kWh Mức 2 50 = 32kWh
Mức 3 50 (10/28) = 18kWh Mức 3 50 = 32kWh
Mức 4 100 (10/28) = 36kWh Mức 4 50 = 32kWh
Mức 5 100 (10/28) = 36kWh Mức 5 100 (18/28) = 64kWh
Mức 6 (180 - 36 - 18 - 18 - 36 - 36) = 36kWh Mức 6 100 = 64kWh
    Mức 7 (325 - 32 - 32 - 32 - 32 - 64 - 64) = 69kWh
Tiền điện chưa tính thuế GTGT: 719.430 đồng.

Theo Hà Nội Mới

Bình luận
Video đang xem nhiều