Hớt hải băng qua máng trượt, chú chó bị đạp bay xuống hồ nước

Chỉ vì chạy băng qua máng trượt mà không chú ý quan sát, chú chó xui xẻo đã vô tình bị đạp bay xuống hồ nước.

Bình luận