Tin tức mới nhất về hợp đồng điện tử
Thí điểm xe hợp đồng điện tử: Nên thích ứng thay vì cấm đoán

Thí điểm xe hợp đồng điện tử: Nên thích ứng thay vì cấm đoán

Chúng ta cần đưa ra giải pháp chứ không thể không quản lý được thì cấm và điều quan trọng hiện nay là phải đưa họ vào loại nào, để vừa giúp họ phát triển, vừa đáo ứng yêu cầu quản lý.
Xem tiếp