Hộp đen máy bay Casa-212 được giải mã như thế nào?

Trong trường hợp hộp đen của máy bay gặp nạn được tìm thấy ở dưới nước, về nguyên tắc, thiết bị này sẽ được đặt trong các máy làm lạnh để giữ nguyên trạng thái ẩm, tránh việc hộp đen bị khô, ảnh hưởng đến số liệu bên trong.

Bình luận