Tin tức mới nhất về hợp chất tự nhiên
Ứng dụng công nghệ hợp chất tự nhiên bảo quản quả bơ và chanh leo

Ứng dụng công nghệ hợp chất tự nhiên bảo quản quả bơ và chanh leo

Đề tài ứng dụng các hợp chất tự nhiên có hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế vi sinh vật trong bảo quản quả bơ và chanh leo do Viện Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện.
Xem tiếp