Hỗn loạn cảnh trai làng xâu xé manh chiếu mong sinh con trai ở lễ hội 'Đúc Bụt'

Với quan niệm ai cướp được chiếu sẽ sinh con trai, hàng trăm người đã xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau để giật bằng được manh chiếu cói trong lễ hội "Đúc Bụt" đầu xuân.

Bình luận