Hơn 140.000 tỷ đồng vốn cho dự án cao tốc Bắc - Nam lấy từ đâu?

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được Chính phủ chấp thuận với tổng mức đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng, vậy nguồn vốn này lấy từ đâu khi cả ngân sách và các nhà đầu tư hiện đều khó khăn về vốn?

Bình luận