Hơn 130.000 sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm

Quý I năm 2017 ghi nhận cả nước có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, trong đó có hơn 130.000 cử nhân đại học, cao đẳng ra trường nhưng không có việc làm.

Bình luận