Hội phụ huynh sẽ bị tước 'quyền thu tiền'?

(VTC News) - Trước những vấn đề liên quan đến “lạm thu”, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã xem xét xóa bỏ quy định cho phép hội phụ huynh được thu tiền.

VTC1

Bình luận