Tin tức mới nhất về Học Viện Ngoại giao Việt Nam
Học Viện Ngoại giao Việt Nam hướng dẫn làm hồ sơ nhập học

Học Viện Ngoại giao Việt Nam hướng dẫn làm hồ sơ nhập học

Sau khi đỗ vào Học viện Ngoại giao, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ nhập học trường bao gồm các giấy tờ sau:
Xem tiếp