Học viện Khoa học Xã hội: Mỗi ngày 'đẻ' một tiến sỹ

(VTC News) - Nguyên Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội Võ Khánh Vinh từng khẳng định, học viện này có thể đào tạo 350 tiến sỹ/năm.

VTC1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao