Học sinh mẫu giáo Trung Quốc tham gia tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc

Một trường mẫu giáo ở Trung Quốc huy động các học sinh tham gia vào chiến dịch tẩy chay hàng Hàn Quốc.

Bình luận