Học cách gói đồ thông minh của người Nhật

Cùng học nghệ thuật gói đồ (Furoshiki) đơn giản mà cực thông minh và sáng tạo của người Nhật.

Nguồn: Facebook

Phong Linh

Bình luận