Hoảng hồn rắn từ trên trời rơi xuống làm náo loạn bữa tiệc gia đình

Sau vài vòng chao liệng, chim ưng lỡ đánh rơi rắn xuống bàn tiệc nướng ngoài trời của một gia đình ở Australia khiến các thành viên không khỏi hoảng hồn.

Nguồn: Independent 

Phong Linh

Bình luận