Hoa quả Trung Quốc đội lốt hàng Việt được tiêu thụ thế nào?

Tuy nhập khẩu với số lượng lớn nhưng trên thị trường, chẳng ai thấy bóng dáng của những loại hoa quả Trung Quốc, vậy chúng được tiêu thụ ở đâu và bằng cách nào?

Bình luận